Најављена највећа улагања  у културу у свим местима кулске општине