Пријем за Жељка Војиновића, полицајца године са територије општине Кула