Локално партнерство за запошљавање учествује у изради „Плана развоја општине Кула 2022-2028“