Договорена изградња канализације и реконструкција пута у улици Максима Горког у Кули