Савет за саобраћај: разматрани захтеви за постављање лежећих полицајаца