План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 15

Савет за саобраћај: разматрани захтеви за постављање лежећих полицајаца
28. мај 2021.
Покрајинска влада издвојила додатна средства за завшетак пута Стапар-Сивац
28. мај 2021.