Спортски одбор позвао спортске  организације да  доставе годишње програма за 2022. годину