Radna akcija u Kruščiću: Uređeno izletište kod Kanala