Закључак Штаба: омогућен долазак ученика и наставника у школу због оцењивања