Poziv sportskim klubovima da predaju troškove pravdanja utrošenih sredstava