Позив спортским клубовима да предају трошкове правдања утрошених средстава