Za ambulantu u Liparu opredeljeno 600 hiljada dinara