Pokrajina izdvaja 150 miliona dinara za pomoć porodicama sa troje ili više dece