Покрајина издваја 150 милиона динара за помоћ породицама са троје или више деце