Dogovorena dalja saradnja sa ukrajinskom zajednicom i KUD-om „Ivan Senjuk“