Договорена даља сарадња са украјинском заједницом и КУД-ом „Иван Сењук“