Radni sastanak sa prestavnicima Pokrajinske vlade i Fonda „Evropski poslovi“