Zaključak Štaba: omogućen rad objektima elektro materijala-opreme