Закључак Штаба: омогућен рад објектима електро материјала-опреме