Naredba Štaba: zabrana nelegalnog prometa ptica i živine, jaja, mesa i iznutrica poreklom od živine