Zaključak Štaba: omogućen rad vlasnicima cvećarskih radnji