Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao konkurse sa 1 % kamate i grejs periodom