Zaključak Štaba: rade pijace, moguća prodaja prehrambenih proizvoda i rasade