Закључак Штаба: раде пијаце, могућа продаја прехрамбених производа и расаде