Покрајински секретар за образовање Жолт Сакалаш посетио кулску општину