Оформљена Комисија за расподелу буџетских средстава за финансирање програма „Помоћ у лечењу“

24.02.2021. ЈН бр. 6/2021 – Јавни позив за обављање приградског превоза на територији општине Кула
24. фебруар 2021.
Почињу радови на реконструкцији раскрснице у Кули
25. фебруар 2021.