Оформљена Комисија за расподелу буџетских средстава за финансирање програма „Помоћ у лечењу“