Međuopštinski sastanak u okviru SEED Step III programa podrške obrazovanju i zapošljavanju