Zajednički rad lokalne samouprave i humanitarnih organizacija