Заједнички рад локалне самоуправе и хуманитарних организација