Za projekte u oblasti sporta u AP Vojvodini 72 miliona dinara