За пројекте у области спорта у АП Војводини 72 милиона динара