Šampionke u plivanju na prijemu kod predsednika opštine Kula