Заменик покрајинског секретара др Зоран Тасић посетио кулску општину