Zaključak Štaba: paketi pomoći za socijalno ugrožene