Закључак Штаба: пакети помоћи за социјално угрожене