Naredba Štaba za ugostiteljske i prehrambene objekte na teritoriji opštine Kula