Direktor Udruženja „Plava ptica“ učestvovao na konferenciji Svet u 2021.