Покренут пројекат брзе саобраћајнице која ће спојити Бачку и Банат