Formirana Lista odobrenih poslodavaca iz privatnog sektora za realizaciju programa „Moja prva plata“