Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Комуналац“ Кула