Обавештење о изменама у раду Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор