“Телеком” уручио донацију СТШ “Михајло Пупин” у Кули