Наша обавеза је брига о борцима и њиховим породицама