Lag „Srce Bačke“ obeležio Međunarodni dan žena na selu