Обавештење Удружења за помоћ МНРО „Плава Птица“ Кула