Обавештење Oдељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Кула