Anketa u vezi problematike saobraćaja u gradovima i opštinama