18.09.2020. ЈНМВ бр. 22/2020 – Набавка добара по партијама: Канцеларијски материјал

0

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

25.09.2020. год.
Одговор на захтев за додатним појашњењима конукурсне документације

02.10.2020. год.
Одлука о додели уговора

12.10.2020. год.
Обавештење о закљученом уговору

Поделите

Оставите одговор