Отворен Јавни позив пољопривредним произвођачима са територије општине Кула заинтересованим за субвенционисање камате или накнаде за краткорочно кредитирање пољопривредне производње – набавку обртних средстава у 2020. години

0

На основу подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кула за 2020. годину, расписан је Јавни позив пољопривредним произвођачима са територије општине Кула  заинтересованим за субвенционисање камате или накнаде за краткорочно кредитирање пољопривредне производње – набавку обртних средстава у 2020. години.

Јавни позив се упућује регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине Кула који су заинтересовани за пољопривредне краткорочне кредите код пословних банака за набавку обртних средстава, на период од 12 месеци, уз учешће општине у субвенционисању камате и/или накнаде, у висини 100 %. Укупна средства за субвенционисање камата и/или накнада на одобрене краткорочне кредите износе 4.000.000,00 динара и обезбеђена су у буџету општине за 2020. годину.

Износ кредита исплаћује пословна банка подносиоцу захтева у минималном износу од 100.000,00 динара и максималном износу до 1.000.000,00 динара, са роком отплате 12 месеци, без валутне клаузуле.

Пријаве за учешће на јавном позиву са потребном документацијом подносе се предајом на писарници Услужног центра Општинске управе Кула (пулт писарнице), Лењинова 11, Кула, у затвореној коверти са назнаком „Пријава за субвенционисање камата и/или накнада за краткорочне пољопривредне кредите за 2020. годину“. Пријаве које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити прихваћене. Рок за подношење пријава са потребном документацијом је до утрошка средстава а најкасније до 31.12.2020. године.

Текст јавног позива биће објављен и на огласним таблама месних заједница. Додатне информације могу се добити на телефон: 025/751-187.

Јавни позив можете преузети овде.

Пријаву можете преузети овде.

Поделите

Оставите одговор