„Сигма“ производи три производа за дезинфекцију на бази натријум-хипохлорита